Narzędzia autokorekty oraz sprawdzania tekstu (w najnowszych wersjach Worda dostępne pod nazwą „Redaktor”, choć z faktyczną redakcją ma to niewiele wspólnego) w ostatnich latach zostały poprawione. Dziś autokorekta raczej nie uznaje, że wie lepiej (i nie poprawia słów w taki sposób, że w tekście powstaje humor ze szkolnych zeszytów).

Niestety słownik Worda, który program ma do dyspozycji (czyli i my) nawet nie zbliża się do doskonałości. Brakuje w nim wielu rzadziej spotykanych słów, co jeszcze jest do przebolenia. Sęk w tym, że w słowniku Worda są błędy ortograficzne! W trakcie edycji tekstu oznacza to, że błędna forma nie zostanie podkreślona, a wcale nie są to słowa łatwe, które od razu rzucają się w oczy. Poniżej zamieszczam listę zidentyfikowanych błędnych słów. Co istotne, w nowszych wersjach Worda lub z kolejnymi aktualizacjami mogą być one usuwane ze słownika (ale też nie jest za różowo: w momencie pisania tego wstępu Word podkreśla mi tylko trzy błędne formy z kilkudziesięciu).

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r.

Lista na pewno nie uwzględnia wszystkich istniejących w słowniku błędów, należy też pamiętać, że podana jest forma podstawowa, można śmiało zakładać, że wszelkie odmiany tych wyrazów również będą traktowane jako prawidłowe.

Wersja niepoprawnaWersja poprawnaKomentarz:
absorbcjaabsorpcja
azjataAzjata
centkowanacętkowana
dopatrzećdopatrzyćNiepoprawność formy dyskusyjna
europejczykEuropejczyk
grekokatolickigreckokatolicki
inądskądinąd
indywidulanyindywidualny
dellartedell’arte
karnisterkanister
kreolKreol
księżamiksiężmi
kurestwokurewstwo
massmediamass media
mentlikmętlik
miałczmiaucz
mitingmityng
mulatMulat
nabazgramnabazgrzę
niechcąconiechcącyNiepoprawność formy dyskusyjna
niedowierzanie dowierza
niemniejszanie mniejsza
nienajgorszynie najgorszy
nienajlepszanie najlepsza
niewiadomonie wiadomo
oddziaływującyoddziaływający/oddziałujący
oldboioldbojów
pickuppick-up/pikap
przeciwskazanaprzeciwwskazana
przekonywującyprzekonywający/przekonujący
przysięgłprzysiągł
skategoryzować[nie istnieje]
średniozaawansowanyśrednio zaawansowany
tonictonik
wszechczasówwszech czasów
władniewładny
wyczerpalne[nie istnieje]
wyksztusićwykrztusić
wymyślećwymyślić
zaczymza czym
zadawalającyzadowalający
zapewniezapewne
zarzadzaniuzarządzaniu
zcentralizowanascentralizowana
zredefiniowaćzdefiniować ponownie / na nowo
Część błędów pochodzi ze strony serwisu eKorekta24

Jak poradzić sobie z tymi błędami? Metod jest kilka, choć żadna idealna:

  • Nauczyć się poprawnych form na pamięć.
  • Dodać je do autokorekty (żmudne, trzeba ręcznie dodać wszystkie odmiany gramatyczne)
  • Stworzyć makro, które w jakiś sposób wyróżni błędne formy (a przynajmniej ich rdzeń słowotwórczy).