Zapis zaimków osobowych

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2021 r.

Nieprawidłowy zapis zaimków osobowych to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych błędów ortograficznych, z jakim można spotkać się zarówno w nieredagowanych tekstach, jak i w sieci, we wszelkiej maści komentarzach, postach czy wpisach. Oceniam, że to dość solidne pokłosie zasad netykiety oraz zasad komunikowania się w tradycyjnej korespondencji (to takie coś, co wysyłało się jeszcze przed erą SMS-ów i e-maili, a na odpowiedź czekało się, O ZGROZO, nawet kilkanaście dni). Szczególnie mocno razi to w sytuacji, gdy wielką literą zapisywane są zaimki wskazujące (np. ci, tych, tymi, temu, tego, jej) albo zaimki osobowe odnoszące się do pierwszej osoby liczby pojedynczej (np. mnie, moje, mną).

Czytaj dalej